Er is iets veranderd...

Per 25 mei a.s. is de Algemene verordenig gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door de komst van de AVG hebben we in mei ons aanvraagscherm aangepast. Dit betekent o.a. dat we minder (persoonlijke) gegevens van de relatie vragen bij de aanvraag van een nieuwe polis.

Ook hebben we onze disclaimer, als basis van onze samenwerking, aangepast naar aanleiding van de nieuwe eisen die vanuit de AVG gesteld worden. In de offertes wordt tevens een link naar ons privacy statement toegevoegd, om onze relaties zo goed mogelijk te informeren over de verwerking van zijn of haar (persoons)gegevens.

Misschien was het je al opgevallen, maar vanaf begin mei vragen wij de volgende gegevens niet meer uit:

  • Burgerlijke status
  • Nationaliteit
  • BSN, behalve als de relatie ‘verzekeringnemer’ is op een GoedIdee Nabestaandenverzekering. Bij deze verzekering wordt namelijk een premiedepot opgebouwd en als deze waarde positief is, dan dienen wij deze aan te leveren bij de Belastingdienst. Dit gebeurt onder andere a.d.h.v. het BSN van een relatie. Lees hier meer over het premiedepot.
    Bij alle overige ‘rollen’ en producten is het veld BSN weg.