Er is iets veranderd..

Per 25 mei a.s. is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door de komst van de AVG hebben we onze disclaimer, als basis van onze samenwerking, aangepast op de nieuwe eisen die vanuit de AVG gesteld worden. Omdat we niet werken met een ondertekende disclaimer (of samenwerkingsovereenkomst) is er geen actie vanuit u nodig, maar verwachten we wel dat u op de hoogte bent van deze aanvullende afspraken die voortvloeien uit de wet. De aanpassingen betreffen de volgende onderdelen;

  • Identificatieverplichting
  • Verwerken van persoonsgegevens
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming 

In de offertes voor de Interbank Verzekeringen wordt tevens een link naar het privacy statement van Dazure* toegevoegd, om de relaties van Interbank zo goed mogelijk te informeren over de verwerking van zijn of haar (persoons)gegevens.
 
Als er vragen over zijn, dan kunt u ons uiteraard een bericht sturen op info@interbankverzekeringen.nl.
 
*De Interbank Verzekeringen zijn ontwikkeld voor klanten van Interbank en worden aangeboden door de gevolmachtigd agent Dazure B.V.