Richtlijnen acceptatie militair

Om defensiepersoneel toch de mogelijkheid te bieden een aan een hypotheek gekoppelde levensverzekering af te sluiten, heeft het Ministerie van Defensie met het Verbond van Verzekeraars de ‘Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2003’ gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd dat bij het Verbond aangesloten verzekeraars geen uitsluitingsclausule toepassen bij hypotheekgebonden levensverzekeringen voor verzekerde militairen, die deelnemen aan lopende en toekomstige vredes- en humanitaire operaties.

Het beoordelen van zo’n aanvraag gebeurt als volgt:

 1. De aanvraag wordt ingezonden met het beroep van de verzekerde: militair of ambtenaar van het Ministerie van Defensie;
 2. Servicedesk beoordeelt of de verzekering technisch geaccepteerd kan worden. Voldoet de aanvraag aan de ‘Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties 2003’?
 3. De volgende punten worden gecontroleerd:
             1. De verzekering dient te zijn verpand; (hypotheekgebonden ORV)
             2. Het maximaal verzekerd bedrag is € 400.000,-.
 4. Indien de verzekering voldoet aan beide vereisten kan deze worden geaccepteerd, onder voorbehoud van medische acceptatie.
 5. Als de aanvraag niet voldoet dan kunnen we de molestclausule* op de polis toevoegen, mits de adviseur/klant akkoord gaat hiermee.
 6. De medische beoordeling wordt opgepakt door onze medische afdeling;
 7. Bij verpanding: indien er tijdens looptijd een afpandbericht binnenkomt van de pandhouder, dan dient de verzekering te worden beëindigd conform de voorwaarden of we dienen een akkoord te ontvangen van de adviseur/klant om de molestclausule aan te vinken. Dit omdat de verzekering dan niet voldoet aan de voorwaarden van de overeenkomst en er geen dekking is voor overlijden ten tijde van een uitzending.

*De molestclausule bepaalt onder andere dat de verzekeraar niet hoeft uit te keren als de verzekerde overlijdt als gevolg van gevechtshandelingen.
(Gevechtshandelingen die hebben plaatsgevonden tijdens diens uitzending naar een gebied buiten Nederland, in de hoedanigheid van militair of ambtenaar bij het Ministerie van Defensie in burgerlijke openbare dienst) Voor overige informatie kan je contact met ons op nemen via servicedesk@dazure.nl

Belangrijk is dat er bij ons altijd gemeld wordt als een militair of ambtenaar naar het buitenland vertrekt in het kader van vredes- of humanitaire operaties.