Verruiming validaties Overlijdensrisicoverzekeringen

De hypotheken markt van vandaag de dag is heel anders dan 10 jaar geleden. Starters hebben het moeilijk en de verpanding is vaak niet meer verplicht. Dat heeft ook invloed op de behoefte van de consument als het gaat om de invulling van de risico’s die bij het hypotheektraject in kaart worden gebracht. Om deze reden hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd:

Minimaal verzekerd bedrag GewoonIdee Nabestaandenverzekering (GEWI)
Als de hypotheek meer dan 80% EW bedraagt, wordt er vaak nog wel verplicht om een klein deel minimaal af te dekken met een overlijdensrisicoverzekering. We merken dat er daardoor meer behoefte is aan een overlijdensrisicoverzekering met lagere verzekerde bedragen. Om deze reden is het minimale verzekerde bedrag verlaagd van € 25.000 naar € 5.000.

Validatie ingangsdatum vervallen
We hebben van adviseurs vernomen dat het prettig is een premieberekening te kunnen maken met een ingangsdatum die wat verder in de toekomst ligt. Dat geeft meer flexibiliteit en hier komen we aan tegemoet door de validatie te laten vervallen. Voorheen moest de ingangsdatum van de premieberekening of aanvraag overlijdensrisicoverzekering uiterlijk op 4 maanden vanaf vandaag liggen. Nu is elke datum mogelijk, maar wordt er bij een ingangsdatum van 12 maanden of verder na vandaag een melding gegeven. Hiermee voorkomen we dat er per abuis een jaartal verkeerd wordt ingevuld.
De ingangsdatum van aanvragen wordt vervolgens beoordeeld op basis van de geldigheid van de medische beoordeling. Voor polisafgifte controleert Dazure dan wel of de ingangsdatum niet te ver in het verleden of de toekomst ligt.