#Service Level Agreement (SLA)

Aanpassingen & wijzigingen

Aanpassingen in de SLA

We blijven steeds in ontwikkeling en verbeteren waar we kunnen. Deze keer hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd in de Service Level Agreement (SLA). In de SLA staan de afspraken waar wij en jij (als adviseur) je aan zal houden binnen onze samenwerking.
De aanpassingen zijn:

- Er is duidelijker aangegeven hoe de verzekeringskaart aan de klant verstrekt dient te worden:
 Na toestemming van de verzekeringnemer, mag de verzekeringskaart op een andere duurzame drager verstrekt worden, mits dit past in de context waarin met de verzekeringsnemer zaken worden gedaan. Het is ook mogelijk om de verzekeringskaart via je website te verstrekken als:
      - De verzekering hiervoor toestemming heeft gegeven;
      - Het gebruik van de website past in de context van zaken doen met de verzekeringnemer;
      - De verzekeringnemers elektronisch op de hoogte wordt gesteld van het adres van de website en    
        de plaats op de website waarde IPID verkregen kan worden;
     - De informatie actueel is en, zolang dat voor de verzekeringnemers van belang is, op de website
        toegankelijk blijft.

- De tekst 'portefeuille' bij het deel 'Nadat de samenwerking is beëindigd' is herzien.

- Tekstuele verduidelijkingen.

Bekijk de SLA hier>