Stichting RegisterExecuteurs

#RegisterExecuteur

Stichting RegisterExecuteurs

Een RegisterExecuteur helpt mensen met het voorbereiden en afwikkelen van hun (toekomstige) nalatenschap. Dat doet de RegisterExecuteur niet alleen ná het overlijden. Liever nog op voorhand, om goede afspraken te kunnen maken voor het geval iemand wegvalt.

Een RegisterExecuteur helpt nabestaanden bij alle praktische, juridische en financiële zaken die zich voordoen na een overlijden. Door een professionele aanpak en het gebruik van het (door alle erfgenamen te raadplegen) online Digitaal Nalatenschapsdossier verloopt de afwikkeling vlot en inzichtelijk. Daarmee kunnen vervelende familieruzies worden voorkomen.

Denk bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van het testament (en is dat überhaupt nodig) en de mogelijke wens voor een levenstestament, gevolgen van erfbelasting voor de nabestaanden, de wensen voor de uitvaart en de bijbehorende verzekering, het vastleggen van belangrijke wachtwoorden, beheer social-media accounts of aanwijzen van een voogd. Bij alle zaken die kunnen gaan spelen rondom het overlijden van een dierbare, kan een RegisterExecuteur je bijstaan en zorgen voor een goede vastlegging en duidelijkheid voor de nabestaanden. Naast de financieel adviseur, die gespecialiseerd is in de financiële gevolgen van onder andere het overlijden, kan de RegisterExecuteur je die extra begeleiding geven omtrent het overlijden. Hierdoor kan een nabestaande zich volledig richten op het verlies en worden de administratieve zaken allemaal geregeld. En dat geeft rust.

 

Jouw erfenis goed regelen?

Samenwerkingspartner

Om extra ondersteuning te bieden bij de gevolgen van een overlijden, voor zowel adviseur als consument, heeft Dazure naar een samenwerking gezocht met de Stichting RegisterExecuteurs. We willen je hiermee ideeën of oplossingen geven, of gewoon aan het denken zetten. Dazure doet dit belangeloos, zonder verdienmodel, enkel om te informeren, omdat we het belangrijk vinden om er te zijn voor onze relaties. Ook als er sprake is van overlijden, of eigenlijk; juist als er sprake is van overlijden.

Dazure is deze samenwerking met de Stichting RegisterExecuteurs aangegaan om jou een plek aan te bieden waar je alle informatie kunt krijgen over alle praktische, juridische en financiële zaken die zich voordoen na een overlijden.