Complimenten & Klachten

#deel het met ons

We doen ons uiterste best om je goed van dienst te zijn

Heb je een compliment, zelf een goed idee of wil je iets anders aan ons kwijt? Laat het ons weten en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. We horen het ook graag van je als je een klacht hebt. Wij zullen vervolgens ons best doen om je klacht op te lossen. Wij verzoeken je vriendelijk om je klacht eerst met je (verzekerings)adviseur te bespreken. Vaak zal je (verzekerings)adviseur in staat zijn om een probleem/klacht voor je op te lossen.

Compliment of klacht delen

Klachten termijn

Alle klachten/geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van Dazure B.V. worden in behandeling genomen door de klachten coördinator. Dazure bevestigt binnen 3 werkdagen binnen welke termijn je een reactie kan verwachten, in de vorm van een antwoord of een oplossing. De klachten coördinator streeft ernaar om binnen 14 dagen de klacht te behandelen. Mocht het voor de klachten coördinator niet mogelijk zijn om binnen deze 14 dagen te reageren, dan word je hierover tijdig schriftelijk geïnformeerd. Met vermelding van de reden en de termijn waarop wel een antwoord of oplossing wordt gegeven. Je kunt maximaal twee keer een verlengingsbrief met een verlenging van ten hoogstens 10 werkdagen ontvangen. Is nadere informatie nodig, dan worden de termijnen verlengd met de termijn voor beantwoording, of met de termijn waarbinnen de verzochte informatie wordt ontvangen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Indien het antwoord van de klachten coördinator/directie voor je niet bevredigend is en de klachtenprocedure van Dazure volledig is doorlopen, dan kun je je binnen 3 maanden wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (verder ook: Kifid). Kifid is een onafhankelijk klachtenloket dat zich bezighoudt met het oplossen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Dazure is bekend bij het Kifid onder 300.014580. Om een klacht in te dienen bij Kifid, moet je je eerst registreren op www.mijnkifid.nl.

Herstelkostenprocedure


Indien je aanspraak wilt maken op de herstelkostenregeling, kun je de procedure aanhouden die wij hiervoor hebben opgesteld. Voor vragen of kennisgeving kun je ons bereiken middels financieel@dazure.nl.

Zie hier de herstelkostenprocedure. 

Rechter

Indien je geen gebruik wenst te maken van deze klachtenbehandeling procedure, of je vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kun je het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met ons op.

Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt mailen naar: servicedesk@dazure.nl of bel ons via: +31 (0)76 531 07 58. Je kunt ons ook een appje sturen via Whatsapp: 06 308 792 25.

Naar het contactformulier