GoedIdee Woonlastenverzekering

#Zekerheid over je woonlasten

Woonlastenverzekering

Een ongeluk, ernstige ziekte of werkloosheid kan zorgen voor een flinke achteruitgang van je inkomen. Met de GoedIdee Woonlastenverzekering kun je jouw woonlasten blijven betalen wanneer je arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Je ontvangt voor een bepaalde periode een maandelijkse uitkering waarmee de woonlasten betaald kunnen worden. Dit geeft je de tijd om over de toekomst na te denken zonder dat je gelijk in de financiële problemen komt. Je kunt deze verzekering afsluiten in combinatie met een hypotheek en als je in loondienst bent.

 • Eerlijke claimbehandeling
 • Volledig digitaal aanvraagtraject (via jouw adviseur)
 • Scherpe premie
 • Wat is een woonlastenverzekering?

  Een verzekering waarmee je jouw woonlasten kan blijven betalen als je arbeidsongeschikt wordt of je baan verliest. Zo zorg je dat je je hypotheek en andere lasten kunt blijven betalen. Daarvoor betaal je een bepaalde premie, meestal per maand. Woonlastenverzekeringen worden vaak in combinatie met een lening of een hypotheek aangeboden. 

 • Bereken eenvoudig je premie

  Dit is een indicatie, de premiehoogte kan worden aangepast afhankelijk van andere uitgangspunten.

Vragen of hulp nodig bij je aanvraag?


Neem contact met ons op

#Meer info

Overige productinformatie over de GoedIdee Woonlastenverzekering

   
  Lees verder

  Dit zeggen anderen over ons

  • Duidelijke informatie en deskundige medewerkers

  • Snel, makkelijk, duidelijk en super goede begeleiding met veel lagere kosten dan een ander

  • In alle opzichten goed

  • Eerlijk product

  Via Independer Reviews

  Adviseur zoeken?

  #Keep calm, wij helpen je

  Vind dé adviseur
  • Voor wie is deze verzekering geschikt?

   Deze verzekering is ontwikkeld voor een AO werknemer tussen de 18 en 59 jaar in loondienst, met een arbeidscontract voor minimaal 16 uur per week, die Nederlands belastingplichtig is en een hypotheek afsluit. Met de GoedIdee Woonlastenverzekering kun je de woonlasten blijven betalen als je arbeidsongeschikt (AO) of werkloos (WW) wordt. De verzekerde ontvangt een maandelijkse uitkering waarmee voor een bepaalde periode de woonlasten betaald kunnen worden. Indien de verzekerde komt te overlijden door een ongeval, volgt er een uitkering van 24 keer de verzekerde som aan de nabestaanden.

  • Wanneer keert deze verzekering uit en wanneer niet?

   Met de GoedIdee Woonlastenverzekering kun je ervoor zorgen dat je bij arbeidsongeschiktheid (AO) of werkloosheid (WW) voldoende inkomen behoudt om de woonlasten te kunnen blijven betalen. Leeft de verzekerde nog op de einddatum van deze verzekering? Dan keren we niets uit.
   Ook in sommige gevallen keren we niet of minder uit. Bijvoorbeeld als er fraude is gepleegd. Of door het plegen van of het deelnemen aan een misdrijf of een poging daartoe door jou of een verzekerde. Begunstigden krijgen ook geen uitkering of een lagere uitkering als:
   - Door opzet, opzet als schadeveroorzakende gebeurtenis het beoogde of zekere gevolg is van het handelen of nalaten. Of als de schadeveroorzakende gebeurtenis met goedvinden van jou of verzekerde is ontstaan.
   - Jijzelf of iemand die belang heeft bij deze verzekering een verplichting niet nakomt en onze belangen daardoor worden geschaad of een onvolledige of onjuiste opgave doet.
   - Bij ziekte, ongeval, arbeidsongeschiktheid, of werkloosheid veroorzaakt door of ontstaan uit oorlog, opstanden, onlusten, conflictsituaties  of door een atoomkernreactie.
   - Door nationale of internationale sanctieregelgeving die ons dat verbiedt.

  ''Duidelijkheid en geen (onnodig ingewikkeld) gedoe''

  Sanne Pfneisel - Operationeel manager

  goedidee woonlastenverzekering

  Premieverlaging GewoonIdee