GoedIdee Eenjarig Overlijdensrisioverzekering

#Leven in het nu

GoedIdee Eenjarig Overlijdensrisicoverzekering

De GoedIdee Eenjarig Overlijdensrisicoverzekering heeft een scherp eenjarig risicotarief. Ondanks de naam ‘eenjarig’, hebben we gekozen voor een maandelijks stijgende premie, zodat de stapjes kleiner zijn dan bij een jaarlijkse aanpassing. Dat is dus nog wat vriendelijker. De premie wordt gebaseerd op je actuele leeftijd. Hierdoor is de premie bij aanvang laag en één van de scherpste in de markt, en stijgt elke maand een beetje. De premie die je betaalt is voor wat je nu verzekert. Tussentijds de premie verhogen doen wij nooit.

 • De premie wordt gegarandeerd niet hoger dan bij aanvang afgesproken
 • Digitaal aanvraagtraject (via jouw adviseur)
 • Snelle verwerking van de aanvraag
 • Soepele medische waarborgen
 • GezinGeregeld dekking, bij de geboorte of adoptie van je kindje kosteloos 20% verhoging van het verzekerde bedrag gedurende zes maanden
 • Hoe werkt de GezinGeregeld dekking?

  Met de GezinGeregeld dekking krijg je bij de geboorte of adoptie van je kindje kosteloos 20% verhoging van het verzekerde bedrag gedurende zes maanden! Meer informatie >

 • Actief zoeken naar verbetering

  Ook voor deze verzekering blijven we actief op zoek naar verbeteringen (voor nieuwe én bestaande klanten) op gebied van premie en voorwaarden. Daarbij kan de premie gedurende de looptijd niet hoger worden dan bij aanvang is vastgesteld. 

 • Premies scherp houden

  De premie die je betaalt is een stijgende premie. Deze wordt gebaseerd op de actuele leeftijd van de verzekerde. Hierdoor is de premie bij aanvang laag, een van de scherpste in de markt, en betaal je alleen voor wat je nu wilt verzekeren.

Vragen of hulp nodig bij je aanvraag?


Neem contact met ons op

#Meer info

Overige productinformatie over de GoedIdee Eenjarig Overlijdensrisicoverzekering

Lees verder

Adviseur zoeken?

#Keep calm, wij helpen je

Vind dé adviseur

Dit zeggen anderen over ons

 • Duidelijke informatie en deskundige medewerkers

 • Snel, makkelijk, duidelijk en super goede begeleiding met veel lagere kosten dan een ander

 • In alle opzichten goed

 • Eerlijk product

Via Independer Reviews

 • Wanneer keert deze overlijdensrisicoverzekering uit en wanneer niet?

  Een overlijdensrisicoverzekering loopt een bepaalde (zelf gekozen) periode en sluit je af om te voorkomen dat je nabestaanden met geldzorgen achterblijven. Leeft de verzekerde nog op de einddatum van de overlijdensrisicoverzekering? Dan keren we niets uit.
  Ook in sommige andere gevallen keren we niet uit of is de uitkering lager. Bijvoorbeeld als de verzekerde door zelfdoding overlijdt. Maar alleen als dit binnen de twee jaar gebeurt nadat de verzekering is afgesloten. De begunstigden krijgen dan geen uitkering. Of als er een achterstand is in het betalen van de premie. Dan keren we minder uit. Begunstigden krijgen ook geen uitkering of een lagere uitkering als:
  - De verzekerde sterft door oorlogshandelingen in niet-Nederlandse krijgs- of gewapende dienst.    
  - De verzekerde informatie bewust verzwijgt of achterhoudt in zijn gezondheidsverklaring.
  - De verzekerde overlijdt bij een vliegtocht als invlieger of proefvlieger, dan wel als militair die de vliegtocht niet als passagier meemaakt
  - Het overlijden niet binnen vijf jaar wordt vermeldt.
  - De verzekerde overlijdt door of mede door opzettelijk toedoen of grove schuld van een bij de uitkering belanghebbende.
  - Door nationale of internationale sanctieregelgeving die ons dat verbiedt

 • Voor wie is deze verzekering geschikt?

  Deze verzekering is ontwikkeld voor de consument tussen de 18 en 65 jaar die er voor wil zorgen dat zijn/ haar nabestaanden goed achterblijven na overlijden. Dat kan zijn als zekerheid omdat er een (hypothecaire) lening wordt gesloten, successie afgedekt wordt, als compagnonsverzekering of bijvoorbeeld omdat het wegvallen van het inkomen opgevangen wordt. Met de uitkering kun je er voor zorgen dat grote financiële gevolgen voorkomen worden, als er sprake is van overlijden van de verzekerde.
  Dit is een overlijdensrisicoverzekering voor de bewuste consument, die het belangrijk vindt om als bestaande klant dezelfde behandeling te krijgen als een nieuwe klant. Deze verzekering onderscheidt zich dan ook op unieke kenmerken binnen de voorwaarden, die deze consument aanspreken.

 • Wat gebeurt er als ik mijn verzekeringspremie niet betaal?

  Hier kun je vinden wat er gebeurt als je de verzekeringspremie niet betaald. 

''Zet de boel maar eens goed op zijn kop''

Indra Frishert - directeur Dazure