Aanvragen zonder bijzonderheden worden nu automatisch doorgezet door BizPropeller

#Automatische checks

Automatische checks

Doordat er automatische checks zijn ingebouwd in het systeem worden aanvragen voor zowel de overlijdensrisicoverzekering als de lastenbeschermer nu ieder half uur automatisch gecheckt. Dat betekent dat aanvragen nu zonder tussenkomst van een Servicedesk medewerker door worden gezet. Mochten er wel bijzonderheden zijn valt de aanvraag uit en wordt deze nog wel gecontroleerd door de Servicedesk. Bijvoorbeeld wanneer de relatie al bekend is en de gegevens niet met de bestaande gegevens overeen komen.
We vragen dit dan natuurlijk nog op bij de adviseur.


Ook de medische waarborgen zijn geautomatiseerd. Wanneer er twee aanvragen voor de verzekerde instaan (of verzekerde is al reeds bekend) vallen deze uit, zodat de waarborgen, mits dit kan worden samen genomen en de relatie maar één keer de gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. Uiteraard zijn hier ook weer checks ingebouwd, zodat bij bijzonderheden wij contact opnemen met de adviseur. Dat betekent dat we tijdens het traject wanneer nodig de informatie al checken en we dit niet achteraf  hoeven op te vragen, zodat het proces vloeiend blijft lopen.

Later dit jaar volgt ook het geautomatiseerde proces van controle na de medische acceptatie. Wanneer het een aanvraag is zonder bijzonderheden, gaat de aanvraag automatisch van aanvraag tot afgifte door het proces. We bereiken hiermee dat de standaard polis sneller in bezit is van de adviseur/ klant.