De begunstigde(n)

#betekenis

Wat betekent begunstigde(n)?

Als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit moet je aangeven voor wie het geld bestemd is als je overlijdt.
Deze perso(o)nen heet/heten de begunstigde(n). 

Wil je weten wie de begunstigde(n) op jouw polis is/zijn? Of wil je de begunstigde(n) wijzigen?
Geef dit dan door via: servicedesk@dazure.nl