GoedIdee beloont de klant zelfs na vertrek

#Dat is pas een GoedIdee

Een voorbeeld uit de praktijk: Begin 2010 sloot de heer K. via zijn adviseur een GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering. De premie bedroeg 185 euro per maand. Na anderhalf jaar besloot de heer K. zijn verzekering te beëindigen. Maar anders dan gebruikelijk bij vrijwel alle andere overlijdensrisicoverzekeringen eindigde d relatie niet met een royementsverklaring in zijn postvak en een uitgestoken vlag bij de verzekeraar. De heer K. kreeg namelijk ruim 2300 euro overgemaakt, zijnde een percentage van de betaalde premies over de afgelopen 18 maanden. 

Was deze premie onjuist vastgesteld en kwam aanbieder Dazure daar pas achter bij de opzegging? Nee, want hoewel Dazure vorig jaar de premies heeft verlaagd en de heer K. in theorie de verzekering had kunnen oversluiten tegen een 9% lagere premie, was dit voordeel al doorberekend.

Waarom krijgt de heer K. dan 2300 euro terug na stopzetten van de polis?

Bij de GoedIdee Nabestaandenverzekering wordt gewerkt met een premiedepot. Iedereen die zich voor een gelijkblijvend bedrag verzekerd tegen een eveneens gelijkblijvende premie betaalt namelijk eigenlijk altijd (bij iedere verzekereaar dus) 'teveel'. Ieder jaar dat je leeft stijgt  ieders kans op overlijden met bijna 10%. Dat betekent dat in het begin van de looptijd een buffer wordt opgebouwd voor de toekomst. Achter de schermen doet iedere verzekeraar dat, maar Dazure is met haar premiedepot een van de weinigen (en de eerste!) die dat transparant voor de klant doet en de ultieme, in onze ogen enige juiste, conclusie trekt: dit geld is van de klant!

De heer K. krijgt daarom bijna 70% van zijn betaalde premies terug, mede doordat de vorig jaar gedaalde risicopremies (waarmee GoedIdee uniek is) zorgden voor een extra aangroei van het premiedepot! Dazure laat in haar offertes (en ook in de polis) altijd zien welke waarde in het premiedepot wordt opgebouwd (bij ongewijzigde risicopremies). Want per saldo is een GoedIdee Nabestaandenverzekering bij voortijdige beëindiging veel goedkoper dan een willekeurige andere verzekering waarbij de verzekeraar de waarde van het premiedepot niet uitkeert. De gemiddelde daadwerkelijke looptijd van een overlijdensrisicoverzekering is immers maar 10 jaar, terwijl contracten worden aangegaan voor gemiddeld 20 tot 25 jaar!

Vanuit de zorgplicht is daarom de GoedIdee Nabestaandenverzekering eigenlijk het enige goede advies: de klant betaalt altijd een reële premie  tijdens de looptijd en bij beëindiging (ook door overlijden) wordt altijd de volledige teveel betaalde premie netjes terugbetaald. Het is dus een GoedIdee om niet enkel naar de premievergelijking te kijken, maar net een stapje verder te gaan voor de klant!