Betrokken partijen

#Wie doet wat?

Betrokken partijen

Bij de beoordeling van de uitkeringsaanvraag zijn verschillende partijen betrokken, die ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben.

Dazure B.V.

Dazure is verantwoordelijk voor de polis administratie en onderhoudt het contact met jou en je financieel adviseur. Wij zijn, naast de adviseur, het eerste aanspreekpunt om ervoor te zorgen dat de aanvraag volledig en snel door de verzekeraar in behandeling genomen kan worden.

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

Bovemij is als verzekeraar verantwoordelijk voor de dekking van het risico op jouw polis. Dat betekent dat zij jouw aanvraag gaan behandelen en het recht op uitkering gaan beoordelen. Zij communiceren daar rechtstreeks met jou over. Dat kan telefonisch zijn, maar in ieder geval schriftelijk. Uiteindelijk beslist de verzekeraar of het recht op uitkering wordt toegekend of eventueel wordt afgewezen. Dat wordt gemotiveerd aan je uitgelegd en bevestigd.

Financieel adviseur

De adviseur kent jouw financiële situatie en weet welke dekking de verzekering biedt. Samen met hem of haar zorgen jullie ervoor dat aan alle belangrijke aspecten wordt gedacht. Niet alleen voor de beoordeling van de uitkeringsaanvraag van deze verzekering.  Als je arbeidsongeschikt bent geworden dan heeft dat vaak meer (financiële) gevolgen. De adviseur helpt je om daar wijs uit te worden.  

Claimbehandelaar

De claimbehandelaar is in dienst van de verzekeraar en is jouw vaste contactpersoon. Hij of zij behandelt en beoordeelt jouw uitkeringsaanvraag. Als dat nodig is vraagt deze medische en/of arbeidsdeskundige adviezen. Ook kan de claimbehandelaar interventievoorstellen doen om je te helpen met herstellen en re-integreren. Uiteraard wordt er conform de bestaande privacyregels met jouw gegevens omgegaan. De claimbehandelaar informeert Dazure als er wijzigingen in de status van de aanvraag zijn.

Medisch adviseur

De medisch adviseur is een onafhankelijke arts die in opdracht werkt voor de verzekeraar. Hij of zij adviseert de claimbehandelaar over onder andere jouw belastbaarheid voor werk, maar ook over eventuele bijzonderheden die voor de claimbeoordeling van belang kunnen zijn. De medisch adviseur gebruikt daarvoor medische gegevens van bijvoorbeeld de bedrijfsarts, de verzekeringsarts van UWV, aanvullende informatie van jouw huisarts en / of behandelend specialist. De medisch adviseur kan ook een onafhankelijk specialistisch onderzoek laten doen.

Wanneer krijg je met de betrokken partijen te maken?