Big data, big deal?

#Blog

Big data, big deal?

In het onderzoek van de AFM geeft de AFM terecht aan: ‘‘Digitalisering zal een grote invloed hebben op de verzekeringsmarkt dit decennium’‘. Odette: ''Ik hoop dat de branche bij deze ontwikkeling laat zien dat we in staat zijn om nieuwe technologische ontwikkelingen op een goede en vooral ethische, bestendige manier te kunnen omarmen en implementeren. Daar hoort zeker, zoals AFM adviseert, een lange termijn visie bij. Iedere nieuwe ontwikkeling biedt naast kansen ook bedreigingen. Kernenergie was tenslotte ook nooit bedoeld om als bom de wereld in geslingerd te worden. De bedreigingen van nieuwe ontwikkelingen zitten in mijn ogen enkel in hoe de mens ermee omgaat''. 

Big data big problem?  
Een menselijke fout accepteren we, maar een fout door artificial intelligence (AI) / big data vinden we lastiger. Kijk maar naar de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Toch hoort dat er ook bij, het is iets om rekening mee te houden.

Zorg voor een goede monitoring, een backup-plan en evalueer hoe fouten te voorkomen en te herstellen zijn. Maak een actieplan zodat er ruimte is om aanpassingen goed te verwerken. In de verzekeringsbranche hebben we ook veel baat bij de ontwikkelingen van big data en AI. Sterker nog: het is onmisbaar om in de toekomst relevant te blijven. We kunnen de klant hiermee juist beter gericht bedienen, processen versnellen, inzicht verkrijgen hoe producten verbeterd kunnen worden en beter aansluiten bij de klantwensen met behoud van goede acceptatie en pricing. Waarbij we als branche uiteraard het solidariteitsprincipe moeten blijven behouden om een zo breed mogelijke groep mensen te kunnen blijven verzekeren.

Big data, your deal
Voor Dazure en mijzelf is het vanzelfsprekend om bij het inzetten van nieuwe middelen altijd in ogenschouw te nemen: is dit goed voor de klant, ook op lange termijn? Voeg normen, waarden en ethiek toe bij al je beslissingen als vast onderdeel in je besluitvorming. En alsjeblieft, laat zien dat we geen aanvullende regelgeving nodig hebben om dit gewoon goed te doen.   

Odette Bakker, Dazure