Bijzonder? Voor ons het heel normaal

#nu ook aanvragen met een combinatiedekking

De dingen die wij doen en de service die wij bieden kunnen gezien worden als speciaal of bijzonder. Maar voor ons is het heel normaal.

Eerlijke producten
Als we een nieuw verzekeringsproduct ontwikkelen moet dit voldoen aan heel normale eisen: het moet een eerlijk en logisch product zijn, het moet een goede premie hebben en de voorwaarden dienen duidelijk en transparant te zijn. Wij vragen onszelf constant af: zouden wij dit product aan onze eigen familie willen verkopen? Het antwoord moet ja zijn.

Hypotheek een deel aflossingsvrij en een deel dalend
Vanwege de lage rentestand kan het voor jouw klant interessant zijn om hun hypotheek over te sluiten. Naast de lage rentestand wordt de renteaftrek ook ieder jaar minder. De kans bestaat zelfs dat deze helemaal komt te vervallen. Hierdoor wordt een aflossingsvrij hypotheekdeel steeds meer een trend. Het is dan belangrijk om de overlijdensrisicoverzekering hierbij passend te maken. Vanaf februari 2022 is het bij ons mogelijk om te kiezen voor een combinatie dekking waarbij je het verzekerd kapitaal kan laten dalen tot een gekozen bedrag, bijvoorbeeld tot het aflossingsvrije deel. 

Twee verschillende verzekerde bedragen vermelden op de polis
Het risico op overlijden voor twee partners is nooit gelijk. Wanneer partner A komt te overlijden moet er bijvoorbeeld een hoger bedrag ingelost worden op de hypotheek dan wanneer partner B komt te overlijden. Het kan dus passend zijn om twee verschillende verzekerde bedragen op één polis te vermelden. Bij ons is het mogelijk om twee verschillende verzekerde bedragen te vermelden op de polis. Door adviesapplicaties wordt dit nu nog niet aangeboden, maar in ons extranet BizPropeller is dit wel mogelijk. Uiteraard is het ook mogelijk om je aanvraag in te dienen via je applicatie en ons vervolgens de juiste verzekerde kapitalen door te geven. Dan passen wij het graag voor je aan.

Terminale ziekte-dekking
Je denkt er liever niet te veel over na, maar het zal je maar overkomen: je wordt terminaal ziek. Als je in deze situatie terechtkomt, kun je geconfronteerd worden met hoge medische kosten en inkomensterugval. Of wil je simpelweg nog genieten van de tijd die je nog is gegeven. Dan biedt de vooruitkering bij terminale ziekte wellicht wat lucht. De voorwaarden van GewoonIdee Overlijdensrisicoverzekering powered by Allianz en de GoedIdee (Eenjarig) overlijdensrisicoverzekering zijn uitgebreid.

 GoedIdee, nog steeds uniek
Eind 2008 introduceerden wij de GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering. We hebben de afgelopen jaren al 6x de premie verlaagd naar aanleiding van de gewijzigde overlevingstafels of lagere kostenopslagen. En niet alleen voor nieuwe klanten, maar ook voor de bestaande GoedIdee-klanten. Dit voorbeeld heeft tot nu toe nog geen enkele verzekeraar opgevolgd. Een ander mooi kenmerk van de GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering is het premiedepot. Omdat je gedurende de looptijd steeds dezelfde premie betaalt, betaal je in de eerste jaren eigenlijk iets teveel en later te weinig. Het premie-overschot van de eerste jaren wordt in een premiedepot gestort voor later gebruik. Als je de verzekering tussentijds beëindigt (bijvoorbeeld omdat je huis verkocht is), dan krijg je de waarde die in het premiedepot is opgespaard terug. 

Mensen vinden onze werkwijze soms heel bijzonder. Dat vinden wij bijzonder. Voor ons is het namelijk doodgewoon.