Compagnonsverzekering

#Goed geregeld, wel zo fijn

De overlijdensrisicoverzekering kan ook als compagnonsverzekering dienen. Vaak hebben compagnons (bijna) alle bedrijfsrisico’s gedekt, zoals brand en inbraak. Maar wordt het risico op overlijden van één van de compagnons vergeten.

Wanneer één van de compagnons komt te overlijden, willen de erfgenamen de waarde van diens aandeel in de onderneming uitgekeerd zien. Deze waarde zit echter vaak in voorraden, inventaris en goodwill. Het ontbreekt dan aan liquiditeit om de erfgenamen direct uit te kopen. De compagnons kunnen aankloppen bij de bank voor financiering.

Maar zij kunnen ook kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering voor compagnons. Een veel voordeligere, flexibelere oplossing die geen extra druk legt op de continuïteit van de onderneming. Een compagnonsverzekering is een overlijdensrisicoverzekering (ORV) op het leven van de compagnon, waarbij het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd aan de langstlevende compagnon. Die kan de uitkering dan gebruiken om de erfgenamen uit te kopen, zonder dat hiervoor een extra financiering bij de bank hoeft te worden aangevraagd. Zo kunnen de compagnons zonder financiële zorgen het bedrijf voortzetten.

De compagnonsverzekering kan binnen de BV of daarbuiten worden afgesloten. Aan elke keuze zijn voor- en nadelen verbonden. Stel, je klant heeft een onderneming met twee andere compagnons. Je hebt dan de volgende mogelijkheden om het risico van overlijden van één van de drie compagnons te verzekeren:

Via de BV
De BV sluit drie aparte polissen met op elke verzekering een andere compagnon. De BV is dan de premiebetaler en de begunstigde.

Voordelen:

 • De premie is aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting;
 • De uitkering valt toe aan de BV. Het geld kan behalve aan het uitkopen van erfgenamen ook worden besteed aan het aanstellen van een vervanger voor de overleden compagnon.

Nadelen:

 • De uitkering maakt onderdeel uit van het resultaat van de onderneming, hier moet belasting over betaald worden;
 • Wanneer het kapitaal uit de onderneming wordt gehaald om erfgenamen uit te kopen, is hierover dividendbelasting verschuldigd;
 • Om de nadelen van belasting te compenseren, moet het verzekerd bedrag wellicht worden verhoogd. Hiermee wordt ook de premie hoger.

Privé
Twee compagnons sluiten in privé een verzekering af op het leven van de derde compagnon. In dit geval zijn er ook drie verzekeringen vereist:

 • compagnon A + B sluiten een verzekering op het leven van C;
 • compagnon A + C op het leven van B;
 • compagnon B + C op het leven van A.

De verzekeringnemers op elke polis zijn ook de premiebetalers en de begunstigden.

Voordelen:

 • Er is geen erfbelasting verschuldigd omdat er niets aan de nalatenschap onttrokken wordt;
 • Flexibiliteit met de uitkering: het geld kan behalve aan het uitkopen van erfgenamen ook worden besteed aan het aanstellen van een vervanger voor de overleden compagnon.

Nadelen:

 • De premie is niet aftrekbaar voor de compagnons en dient uit het privévermogen te worden voldaan;
 • De uitkering valt toe aan privépersonen, zij kunnen deze naar eigen inzicht besteden. Bij een verschil van inzicht tussen de overgebleven compagnons kan dit tot extra risico’s leiden.

We informeren u graag zo duidelijk mogelijk

Daarom is er voor dit artikel gebruikt gemaakt van een bron

Bekijk de bron