VoogdijVerzekerd

#zorg en financiële zekerheid voor je kinderen, hun voogd en jezelf

De RegisterExecuteur

Als jij en/of je partner overlijdt komt er veel op jou en/of je kinderen af. Daarom biedt onze VoogdijVerzekerd verzekering méér dan alleen financiële zekerheid. We staan je bij gedurende het hele proces, van het kiezen van een voogd tot de executie van het testament.

Afwikkeling Nalatenschap belangrijk maar vaak lastig.
Bij het overlijden van een ouders kunnen wij een aantal tijdrovende en complexe administratieve en financiële lasten van jou en je kinderen overnemen. Want bij de voogdij verzekering zijn ook de diensten van een professionele RegisterExecuteur inbegrepen. Deze expert helpt bij alles, van het in kaart brengen van bezittingen en schulden tot het regelen van de erfrechtelijke zaken. Als jij of je nabestaanden hiervan gebruik willen maken kan dit aangegeven worden als het overlijden aan ons wordt gemeld. Jij en je kinderen hebben er recht op.

Wat doet de Register Executeur voor jou en je nabestaanden?
-Boedelbeschrijving: Een gedetailleerd overzicht van de bezittingen en schulden van de overledene. In veel situaties verplicht.
-Geldvordering voor Minderjarige Kinderen: Als er geen testament is, zorgen we dat de het wettelijke deel waar de kinderen recht op hebben wordt vastgesteld
-Verklaring Erfrecht: de notariële akte die alle erfgenamen en hun rechten vaststelt. Meestal nodig; o.a. bij bankzaken
-Bevoegdheden voor de voogd: in sommige gevallen heeft een voogd toestemming nodig van de rechter. De registerexecuteur begeleidt de aanvraag hiervoor.

 

Is jouw situatie complexer (denk aan afhandelen van schulden of zakelijke belangen)? Geen zorgen: ook dan kan de Register Executeur samen met de nabestaanden bekijken welke extra werkzaamheden zij over kunnen nemen en wat hiervan de kosten zijn.

Kortom: het is geruststellend om te weten dat je nalatenschap – zeker voor je kinderen – goed en deskundig wordt verzorgd.

De Stichting RegisterExecuteur is een landelijk opererende organisatie die gespecialiseerd is in de zakelijke en financiële voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen.
De ruim 110 aangesloten Register Executeurs die aangesloten zijn bij de stichting hebben een gedegen juridische en fiscale opleiding gevolgd en zijn zeer ervaren.