Extra service in de behandeling van een overlijdensclaim: ERFplanner Manuel Kanbier

Als specialist in het aanbieden van overlijdensrisicoverzekeringen gaat Dazure nog wat verder in de ondersteuning van jou als financieel adviseur. Als er een melding bij Dazure binnenkomt van het overlijden van een verzekerde op een polis, merken we soms dat het voor een adviseur geen alledaagse kost is. Er komt veel emotie bij kijken en de gevolgen van het overlijden zijn niet enkel beperkt tot de hypotheek of het gezinsinkomen. In sommige gevallen merk je misschien dat er onenigheid is tussen de nabestaanden over de erfenis of hebben ze moeite met het opzeggen of aanpassen van de verschillende social media accounts. Vaak zijn er nog aanvullende vragen over de fiscale afhandeling of is er ondersteuning nodig bij de uitvaart. Omdat jij als adviseur geen specialist op elk gebied kunt zijn, adviseert Dazure contact te zoeken ERFplanner Manuel Kanbier, RegisterExecuteur.

 

De RegisterExecuteurs van ERFplanner houden zich bezig met het professioneel voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen. Dat doen ze niet alleen ná het overlijden. Liever nog op voorhand, om goede afspraken te kunnen maken voor het geval iemand wegvalt. ERFplanner helpt nabestaanden bij alle praktische, juridische en financiële zaken die zich voordoen na een overlijden. Door een professionele aanpak en het gebruik van het (door alle erfgenamen te raadplegen) online Digitale Nalatenschapsdossier verloopt de afwikkeling vlot en inzichtelijk en kunnen vervelende familieruzies worden voorkomen.

Lees voor meer informatie de bijgaande brochure van ERFplanner en van de Stichting RegisterExecuteur. Neem gerust contact op met Manuel (info@erfplanner.nl) of met ons om de mogelijkheden voor het versterken van jullie dienstverlening te bespreken!