Jaaroverzichten GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering

In februari van ieder jaar worden de jaaroverzichten van de GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering verzonden. In dit overzicht is eenvoudig terug te vinden wat de waarde van het premiedepot is. Dit is naast de premieverlagingen hét unieke kenmerk van GoedIdee. 

Heb je hier vragen over? Misschien vind je het antwoord tussen de veel gestelde vragen. Kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Dan kun je ook terecht bij jouw financieel adviseur of onze servicedesk: servicedesk@dazure.nl

 

 

 

Waarom wordt het jaaroverzicht verstrekt?

Je ontvangt ieder jaar een jaaropgave van het premiedepot indien deze positief is. De jaaropgave wordt in het eerste kwartaal van ieder jaar per e-mail aan je toegezonden. In dit overzicht kun je eenvoudig terugvinden wat de opgebouwde waarde in het premiedepot is. Heb je op 1 januari van het afgelopen jaar een positief saldo in het premiedepot? Dan dien je dit op te geven aan de Belastingdienst. Dazure doet daarnaast ook rechtstreeks opgave van deze waarde aan de Belastingdienst. Jouw financieel adviseur kan je verder helpen bij de aangifte.

Wanneer de verzekerde of verzekeringnemer van de polis is overleden, ontvangt de begunstigde van de polis het jaaroverzicht. Ondanks dat de polis is beëindigd, kan het zijn dat er op 1 januari van het voorgaande jaar nog een positieve waarde was in het premiedepot. Deze waarde dien je als begunstigde op te geven bij de inkomstenbelasting.  

Wat is het premiedepot?

Deze verzekering heeft een premiedepot. Dit is een geblokkeerde spaarrekening waarin de door jou betaalde premies worden gestort nadat de eenmalige kosten, doorlopende kosten en risicopremies zijn betaald. 

Hoe werkt het premiedepot?

Je betaalt voor je verzekering steeds dezelfde gelijkblijvende premie, terwijl er in werkelijkheid een zogeheten leeftijdsafhankelijke risicopremie nodig is. Deze risicopremie stijgt naarmate de verzekerde ouder wordt. In figuur 1 is met de stippellijn een voorbeeld weergeven van een leeftijdsafhankelijke risicopremie. In het begin van de looptijd betaal je iets te veel en aan het eind betaal je iets te weinig. Omdat je aan het begin iets te veel betaalt, bouw je in de verzekering een waarde op die de verzekeraar aan het eind nodig heeft. Indien je meer premie hebt betaald dan wij nodig hadden om de kosten en risicopremies te betalen, dan storten wij deze teveel betaalde premie in het premiedepot. Klik op het filmpje voor meer informatie.   


Waarom kan de waarde van het premiedepot 0 euro zijn?

In de eerste jaren van de polis worden de eenmalige kosten verrekend, dit zijn de kosten voor de polis opmaak en bijvoorbeeld de medische beoordeling. Dit zijn de jaren waarin ook in het polisblad de waarde van het premiedepot (tabel premieverloop) nog op 0 blijft staan. Na enkele jaren zijn de eenmalige kosten verrekend en dalen de kosten van de verzekering flink, omdat enkel de doorlopende kosten nog verrekend hoeven te worden. Vanaf dat moment wordt een waarde opgebouwd in het premiedepot. In uitzonderlijke gevallen kan de hele looptijd het premiedepot 0 zijn, als de hele looptijd benodigd is om de kosten te verrekenen. Hiervan zal bijvoorbeeld sprake zijn bij een korte looptijd van de verzekering of bij een dalend verzekerd bedrag. 
Op einde looptijd is de waarde in het premiedepot altijd weer 0 euro, omdat we dan de totaal aan betaalde premie nodig hebben gehad om het risico af te dekken. 

Wat zijn doorlopende kosten?

Bij het vaststellen van de premie is rekening gehouden met doorlopende kosten. Dit is het deel van de premie voor de kosten van de administratie, het incasseren van de premie en het beheer van je verzekering. Deze kosten werden gespecificeerd in de offerte en zijn al verwerkt in je premie die op de polis staat. Je hoeft deze kosten dus niet apart te betalen. 

Wat zijn eenmalige kosten?

Bij het vaststellen van de premie is rekening gehouden met eenmalige kosten. Dit is het deel van de premie voor de kosten van de medische beoordeling, het afsluiten van de verzekering, marketing en onze Servicedesk. Deze kosten werden gespecificeerd in de offerte en zijn al verwerkt in je premie die op de polis staat. Je hoeft deze kosten dus niet apart te betalen. 

Welke waarde geef ik op als er sprake is van premiesplitsing?

Als jullie hebben gekozen voor premiesplitsing, betekent dat, dat je de risicopremie voor elkaar betaalt. Daarom dien je niet jouw eigen waarde op te geven, maar de waarde van je medeverzekerde.

Wie beheert mijn premiedepot?

Jouw premiedepot staat op een derdenrekening bij de verzekeraar. In 2021 heeft Dazure bestaande polishouders de mogelijkheid gegeven om over te stappen naar Scildon N.V., hiervoor is dan een nieuwe versie van de polis afgegeven. Nieuw afgesloten verzekeringen lopen ook bij deze verzekeraar.
De polissen vanuit het verleden die niet zijn overgevoerd, zijn ondergebracht bij verzekeraar Goudse Levensverzekeringen N.V., die Leidsche Verzekeringen hebben overgenomen.
Dat betekent dat jouw premiedepot waarde ofwel door Scildon ofwel door Goudse wordt beheerd, Dazure is verantwoordelijk voor controle, waarde opgave richting jou via het jaaroverzicht en uitbetaling (en verrekening met de verzekeraar).