Jaaroverzichten GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering (GINS/GINV)

Wil je de kopieën van de jaaroverzichten (GINS/GINV) op ander e-mailadres ontvangen?
Met de GoedIdee Overlijdensrisicoverzekering wordt waarde opgebouwd in een premiedepot. Bij tussentijdse beëindiging van de polis wordt deze waarde uitgekeerd aan de verzekeringnemer. Wel zo eerlijk, want het is zijn ‘spaarpot’. Maar deze waarde dient de verzekeringnemer wel op te geven aan de belastingdienst als spaargeld. De op te geven waarde staat vermeld in de jaarlijkse overzichten die wij naar de verzekeringnemers mailen.
Wanneer de verzekerde of verzekeringnemer van de polis is overleden, ontvangt de begunstigde van de polis het jaaroverzicht. Ondanks dat de polis is beëindigd, kan het zijn dat er op 1 januari van het voorgaande jaar nog een positieve waarde was in het premiedepot. Deze waarde dien je als begunstigde op te geven bij de inkomstenbelasting.

In februari gaan we deze overzichten weer mailen. Jij als adviseur ontvangt een kopie van deze e-mails. Als je deze overzichten liever op een afwijkend e-mailadres wilt ontvangen, dan kunnen we dat uiteraard regelen. Mail ons dan even via servicedesk@dazure.nl.

Veelgestelde vragen
Meer informatie over de werking van het premiedepot vind je hier (FAQ)