Gevolgen onverpande overlijdensrisicoverzekering

Het niet meer verplichten van de verpanding van de overlijdensrisicoverzekering aan veel (NHG) hypotheken, is bedoeld om het voor een grotere doelgroep mogelijk te maken om een huis te kopen. Een nobel streven, ware het niet dat dit niet de beste oplossing lijkt voor een andere groep polishouders. Een aandachtspunt voor jou als adviseur!

Moneyview kopte al in het VVP met ‘Oppassen geblazen met ORV en (niet) verpanden’, inzake de gevolgen voor het aflossen van de hypotheek met de uitkering na overlijden. Door verpanding op de polis te registreren, wordt bij overlijden een verzekerd bedrag rechtstreeks uitgekeerd aan de hypotheekverstrekker om de hypotheekschuld (gedeeltelijk) in te lossen. Door de verpanding niet meer verplicht te stellen, zal een uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering aan de nabestaande(n) gedaan worden, die mogelijk ook de intentie heeft om een aflossing op de hypotheek te realiseren. In dat geval wordt de nabestaande mogelijk geconfronteerd met een boete vanwege deze tussentijdse aflossing.

Onze adviseurs gaven aan dat er bij de meeste geldverstrekkers, na overlijden van de verzekerde, voor de partner of achtergebleven erfgenamen, een mogelijkheid tot boetevrij aflossen en eventueel zelfs aanpassing van de rente mogelijk is, als deze lager is. Wel belangrijk om dit zeker te weten in de afweging ten aanzien van de ORV naast de hypotheek.   

Daarnaast staat de afspraak vanuit het Verbond van Verzekeraars met Ministerie van Defensie (uit 2003) ter discussie, ten aanzien van de acceptatie van militairen bij een overlijdensrisicoverzekering aanvraag. De meeste van de bij het Verbond aangesloten verzekeraars werken op basis van deze afspraken, waarbij een verzekerde met het beroep militair regulier geaccepteerd zal worden (buiten de medische beoordeling) mits er sprake is van een verpanding en een maximaal verzekerd bedrag van € 400.000. De verzekeraar kan dan in contact treden met Defensie ten aanzien van een vergoeding vanwege de uitkering na overlijden op missie.
Als definitie van verpanding, mee verbonden zekerheid,  wordt het (fictief) pandrecht of een juridisch equivalent hiervan bedoeld.  Dit recht is vastgelegd in een clausule op de polis en de getekende pandakte tussen hypotheekverstrekker en verzekeringnemer. Zonder verpanding van een ORV aan de hypotheek, zal een militair vaak enkel geaccepteerd kunnen worden met een molestclausule op de polis, en is daarmee tijdens een uitzending niet gedekt bij overlijden.

Nu veel geldverstrekkers de versoepeling van NHG inzake verpanding gevolgd hebben, en er zelfs verstrekkers zijn die de administratie van een verpanding de deur uit hebben gedaan, is er een andere groep geldnemers die door deze gevolgen worden geraakt en mogelijk benadeeld. Als adviseur kan het in deze gevallen verstandig zijn om met de geldverstrekker te overleggen of verpanding alsnog tot de mogelijkheden behoort, om de uitkering richting nabestaanden zo soepel mogelijk te laten verlopen.