Grootsidee

#Voor vrouwelijke carrièretijgers

Grootsidee

Op 8 maart, internationale vrouwendag, stuurde wij je een mail over ons nieuwe product GrootsIdee. Wij zien graag een eerlijke samenleving, waarin mannen en vrouwen gelijkwaardig worden beloond en behandeld. Maaaaarrrrr….  deze verzekering is een vervroegde 1 april grap! We waren er dit jaar vroeg bij!
 
Vrouwen zullen zelf hun mannetje moeten staan en voor zichzelf moeten opkomen.
 
Wij streven wel naar financieel bewustzijn voor íedereen!
Daarom hebben we het platform www.mo-lotta.nl gelanceerd. Door middel van storytelling word je je meer bewust van financiële risico’s en word je gestimuleerd om zaken goed te regelen op een moment dat er (nog) geen problemen zijn.
Neem eens een kijkje!
 
Fijne dag verder, en laat je niet in de maling nemen he!
Regel het goed en leef gerust!

Een vernieuwend verzekeringsconcept voor vrouwelijke carrièretijgers

Als een vrouw kan aantonen dat een man in exact dezelfde positie met vergelijkbare ervaring en achtergrond bij hetzelfde bedrijf een significant hoger salaris heeft, dan kan zij binnenkort bij ons aankloppen. Wij gaan hiervoor een speciale afdeling oprichten die voor verzekerden verhaal gaat halen bij de werkgever. Hiermee timmeren we aan de weg richting een samenleving waarin man en vrouw als gelijkwaardig worden beschouwd én beloond. De verzekering krijgt de naam GrootsIdee.

Het moet niet uitmaken welk gender je bent, dit mag geen verschil maken in beloning

Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen meestal wel op de hoogte zijn van scheve salarisverhoudingen binnen haar bedrijf, maar ze dan niet de moed heeft om dit ter sprake te brengen. Het onderzoek liet zien dat het om honderden vrouwen gaat die dit ondervinden. Daarnaast zijn de salarisverschillen vaak behoorlijk groot. Met de GrootsIdee-verzekering kan de vrouw hulp inschakelen om het belangrijke gesprek binnen het bedrijf te laten plaatsvinden met als doel een gelijkwaardige beloning. Gespecialiseerde coaches worden momenteel hiervoor opgeleid en gaan de vrouw hierbij begeleiden. Zij zal zich hierdoor gesteund en zelfverzekerder voelen. Het moet niet uitmaken welk gender je bent, dit mag geen verschil maken in beloning.

Man, vrouw of welke gender dan ook, mag geen verschil maken in beloning. Het wordt tijd om dit aan te pakken.

Indra Frishert - directeur Dazure

Interesse in GrootsIdee?

Interesse in deze witte raaf onder de verzekeringen? Of in de onderzoeksresultaten? Mail naar info@dazure.nl onder vermelding van GrootsIdee.