GoedIdee VoogdijVerzekerd

Het vastleggen van je voogd

Het vastleggen van je voogd

Wat is een voogd? En hoe regel je dat?
Gezag betekent dat gezorgd wordt voor de verzorging en opvoeding van een minderjarig kind (nog geen 18 jaar). Dat gezag wordt meestal uitgeoefend door een ouder: het ouderlijk gezag. Voogdij is gezag dat wort uitgeoefend door iemand anders dan de ouder(s): de voogd. Dat doet de voogd als de ouders dat niet meer kunnen.

Als niet van te voren is vastgelegd wie de voogd zal zijn als de ouders niet meer voor hun kind(eren) kunnen zorgen wordt de voogd bepaald door de rechter. Als je overlijdt en je kinderen nog minderjarig zijn, zal er een voogd over hen worden benoemd. Regel je niets, dan bepaalt de rechter wat er met je kinderen gebeurt. Maar dat wil je liever zelf bepalen, toch?

Dat kan gelukkig. Op twee manieren: via de notaris of in het gezagsregister van de rechtbank.

Gezagsregister
Via een modelformulier kun je voor elk kind bij het gezagsregister de voogd benoemnen. Dit is eenvoudig en gratis. Deze gezagsregister is openbaar. Iedereen kan dus opvragen wie de voogd van jouw kinderen wordt in het geval je komt te overlijden. 

Testament
Daarnaast kun je de voogdij vastleggen in je testament. Dit testament wordt pas openbaar wanneer het na jouw overlijden geopend wordt. De notaris heeft een geheimhoudingsplicht. 

In je testakemnt kun je ook specifieke wensen over de opvoeding en verzorging van je kin(eren) opnemen. Denk aan religie, school, waar de kinderen gaan wonen. Je kunt in het testament ook erfrechtelijke en financiële zaken vastleggen. Daarbij kun je ook denken aan het bewind: wie beheert de erfenis voor jouw kinderen als je er niet meer bent? Dat kan de voogd zijn, maar dat hoeft niet. Daarnaast leg je in je testament ook alle andere zaken over je nalatenschap vast.