Hoe heb jij het geregeld voor jouw compagnon(s)?

#Compagnonsverzekering

Hoe heb jij het geregeld voor jouw compagnon(s)?

Als financieel adviseur ben je altijd aan het kijken hoe de financiële risico’s voor je relaties zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. Maar hoe heb jij het voor jezelf geregeld?

Misschien ben jij financieel adviseur en bestuur je samen met jouw compagnon(s) het bedrijf. Voor een brand of rechtshulp ben je waarschijnlijk verzekerd. Maar stel dat jij of jouw compagnon overlijdt. Wat gebeurt er dan met de onderneming? Zijn er genoeg middelen om de aandelen over te nemen van de erfgenamen en jullie kantoor daarmee voort te zetten? Met een compagnonsverzekering zou je dit risico voor je medecompagnon(s) goed, makkelijk en goedkoop kunnen afdekken.

Wat is een compagnonsverzekering precies?
Een compagnonsverzekering is niet meer dan een overlijdensrisicoverzekering die afgesloten wordt op het leven van de compagnons. Met als doel bij overlijden met het uitgekeerde kapitaal de erfgenamen uitkopen. In de meeste gevallen hebben de erfgenamen namelijk geen expertise in het werk wat de partner of ouder deed. De erfgenamen hebben om die reden vaak liever de waarde van de aandelen. Met een compagnonsverzekering is het niet nodig om als overgebleven compagnon(s) hierdoor een lening aan te gaan bij een bank om de erfgenamen uit te kunnen kopen. De overlijdensrisicoverzekering is hiermee een goedkope oplossing.

Hoe kan een compagnonsverzekering opgemaakt worden?
In de polis kun je aangeven wie de begunstigde is en hoe de fiscaliteit loopt bij premiebetalingen en een mogelijke uitkering. Een compagnonsverzekering kan afgesloten worden in de privésfeer of met een B.V..

We geven twee voorbeelden van een onderneming met drie compagnons:
1. In de privésfeer sluiten twee compagnons een overlijdensrisicoverzekering af op de derde compagnon. Doordat de twee compagnons, die de verzekering sluiten, verzekeringnemer op de polis worden, zijn ze ook gelijk de begunstigde en premie verschuldigde. Hiermee zorg je ervoor dat er bij een mogelijke uitkering geen erfbelasting verschuldigd is. De premie zal wel met privégeld betaald worden waardoor deze fiscaal niet aftrekbaar is. De uitkering zal ook gedaan worden aan de compagnons, ieder voor 50%, waardoor de uitkering flexibel te gebruiken is. Dit kan ook een nadeel zijn bij compagnonsverzekering in de privésfeer. De compagnons kunnen zelf bepalen wat ze met de uitkering doen.

2. Bij een B.V. sluit de B.V. drie overlijdensrisicoverzekeringen op het leven van elke compagnon. De compagnons zijn hierbij verzekerden en de B.V. de verzekeringnemer. De B.V. is dan de begunstigde en premie verschuldigde. Een mogelijke uitkering zal vallen in de B.V. als bedrijfsresultaat waarover vennootschapsbelasting is verschuldigd. Bij het onttrekken van kapitaal in de onderneming, voor het uitkopen van de erfgename, zal dividendbelasting verschuldigd zijn. Om de te betalen belasting te compenseren zal er daardoor een hoger verzekerd kapitaal gekozen moeten worden. Hierdoor zal de premie ook hoger zijn. De betaalde premie is dan wel weer aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Voor de juiste polis opmaak is het wel altijd goed om in overleg te gaan met de aanbieder. Niet elke aanbieder biedt namelijk de mogelijkheid om een compagnonsverzekering af te sluiten bij een B.V..