Jaarlijkse controle uitgangspunten lastenverzekeringen (AO-WW)

Is er iets gewijzigd in de persoonlijke situatie van de klant?

Jaarlijkse controle uitgangspunten lastenverzekeringen (AO-WW)

Wanneer iets wijzigt in de persoonlijke situatie van jouw relatie, kan dat invloed hebben op een verzekering. Bij onze lastenverzekeringen geldt er daarom een meldingsplicht. Wanneer jouw relatie gaat verhuizen of wanneer er een verandering plaatsvindt in zijn arbeidsovereenkomst of beroep, horen wij het graag. Omdat we snappen dat Dazure niet altijd ‘top of mind is’ :-). Vragen we eens per jaar bij onze gezamenlijke relaties of er veranderingen zijn in de persoonlijke situatie. Op deze manier zijn we er zeker van te dat de lastenverzekering (tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid) nog steeds aansluit en de juiste dekking biedt.

Om deze reden gaan we eens per jaar bij de relatie na of er veranderingen zijn in de persoonlijke situatie, om er zeker van te zijn dat de lastenverzekering (tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid) nog steeds aansluit en de juiste dekking biedt. We hebben dit ook in de voorbrief bij het polisblad vermeld. Mochten we een melding ontvangen van de relatie, dan informeren we jou als adviseur hier uiteraard ook over zodat je verdere actie kunt ondernemen.