LOEK PETERS & INDRA FRISHERT

#DAGVOORZITTERS

Loek Peters (Penoza) samen met Indra Frishert op de Positive Finance Day

Loek Peters is acteur. Onder meer is hij te zien in de rol van Berry in de hitserie Penoza. Peters zal samen met Indra Frishert het dagvoorzitterschap gaan vervullen op de Positive Finance Day op 9 november 2017.

Op het eerste gezicht twee tegenpolen: acteur versus commercie, ruwe bolster versus blanke pit, klant versus branche, man versus vrouw. Maar wie beter kijkt, zal zien dat de overeenkomsten veel groter zijn. Indra is al jaren bezig de nieuwe financiële wereld vorm en inhoud te geven door de mens voorop te stellen. Peter is initiatiefnemer van ‘Maak de ander beter’ (www.maakdeanderbeter.nl), een totaal andere manier van denken en samenwerken die in de acteurswereld noodzakelijk is, maar in het bedrijfsleven helaas veel te weinig wordt toegepast. 

Peters: “Als acteur faciliteer je de ander zo goed mogelijk zijn/haar rol te laten spelen. En door dit te doen neem je zowel verantwoordelijkheid over hoe de ander z’n rol kan spelen als de kwaliteit ervan. Je bent geen koning maar anderen op het toneel maken jou tot koning. Zij geven jou de status die bij de rol past. Deze manier van werken is geen liefdadigheid, maar zorgt ervoor dat iederéén zijn rol het beste kan spelen en dus het verhaal zo goed mogelijk wordt verteld. Door de ander beter te maken, kies je voor jezelf. Deze positieve wederzijdse afhankelijkheid en verantwoordelijkheid zijn in het bedrijfsleven misschien niet altijd even zichtbaar als in het theater, maar minstens even sterk aanwezig. Wij geloven erin dat wanneer de ‘Maak de Ander Beter filosofie’ wordt toegepast in het bedrijfsleven, leiders automatisch dienende leiders worden en het medewerker-ondernemerschap vergroot wordt. Misschien is het raar of zelfs eng om: “jij doet je werk niet goed” te vervangen door “Waarom lukt het mij niet om jou je werk goed te laten doen?” Maar deze vorm van gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het eindproduct en dus de klant is volgens ons de enige manier om het commerciële succes van elke organisatie te vergroten.” 

Peters verduidelijkt zijn filosofie op de Positive Finance Day en leidt de deelnemers op zijn eigen Penoza-wijze door het programma. Nu maar hopen dat Indra niet al te veel hoeft in te grijpen als mede-dagvoorzitter. Ben je er ook bij op 9 november?

Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door Aegona.s.r. en ING, kennispartners die het gedachtegoed van de Positive Finance Day onderschrijven.