Mike

#Houd het simpel

Op de lagere school was het al gauw duidelijk, niet zo goed in taal, wel goed in rekenen. Actuariaat en IT is mij dan ook op het lijf geschreven. Hoewel de keuze voor een actuariële studie destijds zeker geen bewuste keuze is geweest. Meer geluk dan wijsheid kun je wel zeggen.

Lastige berekeningen, veel cijfers en complexe rekenkundige vraagstukken zijn voor mij heerlijke uitdagingen. Maar voor cijfermatige mensen zoals ik, is dat vaak ook een valkuil. Dus zeg ik altijd, houd het simpel. Complex als het moet, makkelijk als het kan. Uiteindelijk moeten wij het nog wel kunnen uitleggen aan onze klanten. Want daar doen we het tenslotte voor.

Afbeeldingsresultaat voor mail