VoogdijVerzekerd veelgestelde vragen

#VoogdijVerzekerd

Wat is een voogdijverzekering?

De voogdijverzekering is een verzekering die uitkomst kan bieden op het moment dat ouders iets overkomt, waardoor een voogd verder voor de kinderen zal moeten zorgen. Als dit scenario zich voordoet, dan ga je als aangewezen voogd natuurlijk je uiterste best doen om de kinderen de troost, liefde, steun en opvoeding te geven waar elk kind recht op heeft.. Maar ook het leven van de voogd verandert enorm. Naast het verdriet, loop je als voogd tegen veel onvoorziene extra kosten aan. Een eigen slaapkamer, school, kleding, sport, hobby’s en vakanties zijn geen overbodige luxe. Een voogd aanwijzen (en vastleggen) is al een verstandige zet, maar je kunt beter nog een belangrijke stap verder gaan: ervoor zorgen dat de voogd voldoende financiële middelen heeft om die belangrijke verantwoordelijkheid goed te volbrengen. En er voor zorgen dat het de kinderen aan niets zal ontbreken

Wat is een voogdij?

Voogdij verwijst naar het gezag en de verantwoordelijkheid van een minderjarig kind. Dit kan nodig zijn wanneer de ouders niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Dit kan om verschillende redenen zijn, zoals: overlijden, ernstige ziekte, verslaving of andere situaties waarin de ouders niet in staat zijn om hun ouderlijke plichten te vervullen. Voogdij kan worden vastgesteld via juridische procedures en kan tijdelijk of permanent zijn.

 

Het is belangrijk om vooraf afspraken te maken over de voogdij van de kinderen, om te bepalen wie er verantwoordelijk zal zijn in het geval dat je als ouders iets overkomt. Het is mogelijk om een voogd aan te wijzen en doormiddel van een voogdijverzekering ervoor te zorgen dat de financiële middelen goed geregeld zijn. Als je dit niet juridisch vastlegt, zal vaak een kantonrechter een voogd aanwijzen. En dat is wellicht niet de persoon die je in gedachten hebt. Ook bij de vastlegging kunnen wij je begeleiden.

Wanneer is deze verzekering verstandig?

Als een of beide ouders komen te overlijden, kan een voogdijverzekering zorgen voor financiële middelen om de zorg, opvoeding, onderwijs en andere behoeften van de kinderen te garanderen. Het geld van deze verzekering kan worden gebruikt door de aangewezen voogd om deze kosten te dekken. Daarnaast helpen we je om de voogd online juridisch vast te leggen, en bieden we in geval van overlijden ondersteuning aan vanuit een register executeur, in de afwikkeling van de nalatenschap.

Waar bestaat de complete oplossing van GoedIdee VoogdijVerzekerd uit?

De GoedIdee Voogdijverzekerd bestaat uit:
1. . Een lineair dalende  éénmalige uitkering die gebaseerd is op een jaarlijks bedrag voor de kinderen waarbij gekozen kan worden uit drie pakketten:

- Goed € 4.000 per kind per jaar (gebaseerd op een globaal inkomen van € 0 t/m 2.500 netto pm)
- Comfort € 5.000 per kind per jaar (gebaseerd op een globaal inkomen van € 2.500 t/m € 3.000 netto pm)
- ComfortPlus: € 6.500 per kind per jaar (gebaseerd op een globaal inkomen vanaf € 3.000 netto pm t/m € 7.500 netto pm).

Het verzekerd bedrag is gebaseerd op het aantal jaren tot dat het kind 25 jaar is.

2. Een eenmalige uitkering voor de voogd

3.  Begeleiding bij het vastleggen van de voogdij

4. Begeleiding bij de afwikkeling nalatenschap vanuit een register executeur

Tot wanneer ben ik verzekerd?

Je bent verzekerd tot het kind 25 jaar wordt. Op basis van de geboortedatum van het kind wordt de einddatum van de verzekering automatisch bepaald. Een uitkering bij overlijden zal ook tot de leeftijd van 25 jaar van het kind plaatsvinden. Om deze reden wordt er per kind een polis afgesloten.

Kunnen jullie gedurende de looptijd de premie of voorwaarden aanpassen (en bloc-clausule)?

Nee, gedurende de looptijd kunnen de premie of voorwaarden niet (negatief) aangepast worden. Wel kunnen we kijken waar we verbeteringen of verduidelijkingen kunnen doorvoeren.

Wat houdt de vaste periodieke uitkering voor de kinderen?

Voor deze verzekering kun je kiezen uit drie dekkingsvarianten:
1. Goed € 4.000 per kind per jaar (inkomen van € 0 t/m 2.500 netto pm)
2. Comfort € 5.000 per kind per jaar (inkomen van € 2.500 t/m € 3.000 netto pm)
3. ComfortPlus: € 6.500 per kind per jaar (inkomen vanaf € 3.000 netto pm t/m € 7.500 netto pm).

Bij overlijden wordt er een bedrag per jaar ten behoeve van het kind uitgekeerd. Dit is een jaarlijkse uitkering. De laatste uitkering kan een lager bedrag zijn, omdat deze naar rato wordt berekend over de periode tot aan de 25e leeftijd van het kind. Als het kind nog minderjarig is, zal de ouder of de voogd het geld beheren.

Wanneer wordt er uitgekeerd? Wat als één van de ouders komt te overlijden?

Je hebt recht op een uitkering als de verzekerde(n) ouders(s) overlijdt(en) voordat het kind 25 jaar wordt. Per einddatum wordt de verzekering beeïndigd. Het verzekerd bedrag wordt dan niet uitgekeerd.

Bij overlijden van één van beide ouders, wordt 50% van het verzekerd jaarbedrag uitgekeerd. De uitkering gaat naar ( de langstlevende ouder namens) het kind en de verzekering loopt vervolgens door voor de langstlevende ouder. Bij overlijden van de enige ouder of beide ouders, gaat de jaarlijkse uitkering naar ( de voogd namens) het kind. Aanvullend wordt er dan eenmalig €25.000 uitgekeerd ten behoeve van de voogd, voor bijvoorbeeld aanpassingen aan het huis.

Waar kan een register executeur mij bij helpen?

Bij je eigen overlijden of dat van je partner komt er veel op jou en/of je kinderen af. Daarom bieden we  niet alleen de financiële zekerheid voor je kinderen, maar ook ondersteuning bij de afwikkeling van de nalatenschap. Je kan namelijk ook gebruik maken van de ondersteuning van een onafhankelijk Register Executeur. 
 

Een nalatenschap wordt ook wel erfenis genoemd. De persoon die overlijdt laat bezittingen en mogelijk schulden achter. Het vaststellen wat de nalatenschap allemaal inhoudt, aan wie dit toekomt en ervoor zorgen dat alle betrokken partijen hierin meegenomen worden moet correct gebeuren. Dat is meestal veel en ingewikkeld werk. Vaak doet de ‘executeur’ (uitvoerder) dit. Die kan benoemd worden in een testament. Als dit niet is afgesproken dan is de erfgenaam vaak verantwoordelijk. Zijn er zijn meerdere erfgenamen? Dan zijn deze gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. In de praktijk kan dit nog best ingewikkeld zijn, helemaal als er verschillende erfgenamen zijn met andere (soms strijdige) belangen. Nog los van de emotie die komt kijken bij het verlies van een dierbare. Het is daarom erg geruststellend om te weten dat de erfgenaam hierbij goed geholpen wordt door de executeur. Zeker als dit je eigen kind is!

De register Executeur heeft een onafhankelijke positie, is lid van de Stichting RegisterExecuteur en begeleidt jullie als nabestaanden bij de volgende onderdelen:

  1. Boedelbeschrijving: een gedetailleerd overzicht van de bezittingen en schulden van de overledene; 
  2. Geldvordering voor Minderjarige Kinderen: Als er geen testament is, zorgen we dat de het wettelijke deel waar de kinderen recht op hebben wordt vastgesteld;
  3. Verklaring Erfrecht: de notariële akte die alle erfgenamen en hun rechten vaststelt. Meestal nodig; o.a. bij bankzaken;
  4. Bevoegdheden voor de voogd: in sommige gevallen heeft een voogd toestemming nodig van de rechter. De registerexecuteur begeleidt de aanvraag hiervoor.
     

Is jouw situatie complexer (denk aan afhandelen van schulden of zakelijke belangen)? Geen zorgen: ook dan kan de Register Executeur samen met de nabestaanden bekijken welke extra werkzaamheden zij over kunnen nemen en wat hiervan de kosten zijn. 

Wanneer keert deze verzekering niet uit?

Je bent niet verzekerd als je fraude pleegt. Bij verzwijging zal de verzekeraar een dekking bieden die aansluit bij de situatie waarbij de verzekeringnemer/verzekerde wel de juiste informatie heeft verstrekt.

Heeft deze verzekering wereldwijde dekking?

Ja deze verzekering heeft wereldwijde dekking.