Pokket

#de inzichtstool

Pokket is een online reken- en rapportagetool die je helpt in een korte tijd (enkele minuten) inzicht te geven in: de maximaal mogelijke hypotheek op basis van de CHF-norm, de bijbehorende financieringsbehoefte van de klant en de te dekken risico’s op overlijden en arbeidsongeschiktheid gedurende de looptijd van de hypotheek. Je hebt ook de mogelijkheid in Pokket om de klant mee te nemen in het proces van inzicht, inventarisatie, advies tot nazorg. 

Veel adviseurs gebruiken bij gebrek aan betrouwbare inventarisatietools hun adviesapplicatie tijdens het intakegesprek. Het gebruik van een adviesapplicatie in deze fase van het klantcontact is erg omslachtig. Je moet erg veel handelingen doorlopen om een goede inzage te krijgen in de financiële situatie van de klant. Dit gaat helaas ten koste van je tijd, terwijl je juist de klant snel inzage wilt geven in zijn/haar financieringsmogelijkheden. Met het gebruik van Pokket is dit probleem verholpen.

De inzichtstool Pokket is aan te vragen via: info@pokket.nl.