Premie achterstand

#Wat nu?

Premie achterstand: wat nu?

‘Het aantal consumenten met een lening dat moeite heeft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is de afgelopen zes maanden licht gestegen tot bijna 656.000.’ Daarmee kopt NU.nl naar aanleiding van de BKR Kredietbarometer die op 30 juni gepubliceerd is.

Als adviseur zal je het wellicht ook tegen zijn gekomen; dat de mensen die je een aantal jaren geleden met alle beste intenties hebt voorzien van een passend advies voor de hypotheek en verzekeringen, nu problemen hebben om diezelfde lasten op te brengen. Dat brengt je in een positie waarbij je wel wilt helpen, maar ook erg afhankelijk bent van de aanbieders van de financiële oplossingen om hieraan mee te werken.

Bij Dazure krijgen we ook te maken met relaties die de verzekering zeker niet willen beëindigen, maar moeite hebben om de premie maandelijks op te brengen. Vaak zie je dat er schaamte meespeelt en dat de relaties niet snel om hulp vragen. De adviseur is er ook lang niet altijd van op de hoogte wat het moeilijk maakt om de relaties hierin goed te kunnen begeleiden.

Op het moment dat we bij Dazure geïnformeerd worden over de persoonlijke situatie, worden we in de gelegenheid gesteld om mee te denken. Dat kan een uitstel van betaling van de premie zijn of een specifieke betalingsafspraak. Het is tenslotte ook in ons belang om de verzekering te mogen behouden!

We staan dus altijd open voor het maken van afspraken die passen bij de persoonlijke situatie van de relaties. Informeer ons dus gerust, we gaan uiteraard zorgvuldig met de ontvangen informatie om!