Privacystatement Dazure

Dazure is een gevolmachtigd agent, wij bieden verzekeringen aan die we zelf ontwikkelen. Dit doen we onder andere onder het GoedIdee en GewoonIdee label. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, Gedragscodes waaronder de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens en protocollen van het Verbond van Verzekeraars en overige relevante wetgeving.

Privacy Statement Dazure
Privacy Statement