STOP MET DIE BESCHULDIGENDE VINGER NAAR DE ADVISEUR

#Blog

Dazure is met de GoedIdee ORV nog steeds de enige verzekeraar die de premie verlaagt voor bestaande klanten.

Onlangs las ik dat Kifid een tussenpersoon veroordeelt tot het terugbetalen van ruim € 3.200 aan teveel betaalde premie voor een ORV. Deze tussenpersoon zou tekortgeschoten zijn in de nakoming van zijn zorgplicht, waardoor de consument een te hoge premie betaalde.

De uitspraak legt één van de grootste pijnpunten van het zogenaamde ‘klantbelang’ bloot. Alleen vind ik dat de wijzende vinger naar adviseurs niet helemaal terecht is. Alle schakels in de keten  moeten gaan voor een duurzame relatie. Juist ook verzekeraars mogen wel eens in de spiegel kijken. Want nog steeds heeft geen enkele verzekeraar het voorbeeld van Dazure gevolgd door ook de ORV-premie voor bestaande klanten structureel te blijven verlagen. En daar zit volgens mij precies het probleem. Alweer tien jaar geleden introduceerden wij de GoedIdee nabestaandenvoorziening en we hebben in de afgelopen jaren voor álle klanten al 5x de premie verlaagd naar aanleiding van de gewijzigde overlevingstafels of lagere kostenopslagen. Wij zijn continu bezig om ervoor te zorgen dat we nog efficiënter kunnen werken, zonder daarbij onze serviceverlening te vergeten. Ook blijven we kijken hoe we de risicopremies nog scherper kunnen krijgen.

Wat bij onze productontwikkeling voorop staat is dat we het financiële product ook aan onze eigen familie zouden adviseren. Als je deze gedachte in je achterhoofd houdt bij het ontwikkelen en het servicen van je producten werk je aan een duurzame relatie met je klanten. Dan heeft ook de adviseur nooit meer een discussie over ‘klantbelang’. Want ik blijf het vreemd vinden dat je een adviseur met extra werk opzadelt omdat je periodiek de premies moet analyseren. Lees: klanten met extra kosten opzadelt. Het probleem is eenvoudig op te lossen door de oplossing in het product zelf te stoppen, zoals wij bij GoedIdee hebben gedaan. Eigenlijk is het bij lange termijn-producten zoals een ORV ronduit slecht dat premies voor nieuwe klanten wel worden verlaagd maar bestaande klanten niet van dat voordeel mogen genieten. Nieuwe klanten zijn in onze wereld schijnbaar nog steeds belangrijker dan trouwe, loyale klanten.

Natuurlijk speelt de adviseur nog steeds een grote rol in nazorg en moet er tussentijds ook gekeken worden naar gewijzigde omstandigheden en verzekerbaar belang. Maar het domweg controleren of (oude) premies inmiddels goedkoper zijn geworden zou hier geen onderdeel van moeten uitmaken.

Ik vind dus dat de uitspraak van Kifid gebruikt zou moeten worden om met de hele keten te kijken naar een structurele, duurzame oplossing. En ja dat is best even slikken, maar het kan wel. Dat bewijzen wij nu al 10 jaar.