Veelgestelde vragen

#Gewoon vragen

Veelgestelde vragen

Je bent arbeidsongeschikt geworden. Een soms moeilijke tijd, waarbij er best wat op je afkomt. Daarom helpen wij je  graag om je goed voor te bereiden op de uitkeringsaanvraag van jouw verzekering. Mogelijk zijn nog niet al jouw vragen beantwoord. Misschien vind je het antwoord tussen de veelgestelde vragen.

Is er ondersteuning voor re-integratie mogelijk?

Als we de melding van ziekte binnen 3 maanden na eerste ziektedag ontvangen, kan de verzekeraar re-integratie ondersteuning bieden.

Kan ik over-verzekerd zijn?

Als je meerdere verzekeringen hebt afgesloten, wordt er door de verzekeraar gekeken of het totaal aan verzekerde som niet meer bedraagt dan het inkomen wat je eerder hebt gehad. Of er wordt gekeken of de woonlasten niet lager zijn dan opgegeven. In dat geval volgt een aanpassing van de uitkering. Je kunt dan dus over-verzekerd zijn, en hierop kan in sommige gevallen de uitkering worden gecorrigeerd.

Wat is de gemiddelde doorlooptijd voor de beoordeling?

De gemiddelde doorlooptijd voor de beoordeling van het recht op uitkering is 6 weken. Dat is een gemiddelde gebaseerd op alle dekkingsvormen. Als je een verzekering hebt gesloten met een beoordeling voor gangbare arbeid, volgt de verzekeraar UWV. Doordat de beoordeling voor passende arbeid door de verzekeraar wordt uitgevoerd, kan de doorlooptijd soms langer duren. De claimbehandelaar houdt je hierover op de hoogte.

Waar kan ik terecht met vragen gedurende de uitkering?

We vinden het belangrijk dat je een vast contactpersoon hebt gedurende de uitkeringsperiode. Vanuit de verzekeraar wordt er iemand aan jou gekoppeld, die periodiek met je contact zal houden over de uitkering, jouw gezondheid en het verloop van de verzekering.

Hoe kan de verzekeraar mij ondersteunen in het re-integratie proces?

Meestal ondersteunt jouw werkgever bij het terugkeren in je werk, het doorstromen naar een nieuwe of aangepaste functie, of om je werkplek aan te passen. Wanneer er geen regelingen of voorzieningen voor je beschikbaar zijn, dan kun je contact opnemen met de verzekeraar. Wanneer de verzekeraar dit goedkeurt, kan hij je ondersteunen bij:
- Re-integratiekosten
- Revalidatie
- Her-/ of omscholing
- Arbeidsdeskundige hulp

Op basis waarvan kan een uitkering worden afgewezen?

Als je arbeidsongeschikt bent geworden door opzet, roekeloosheid of grove schuld, volgt er geen uitkering. Dat geldt ook als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van het plegen van een strafbaar feit, bovenmatig alcohol gebruik (zoals als bestuurder van een voertuig overschrijden van wettelijke alcoholpromillage) of niet op voorschrift gebruiken van geneesmiddelen, bedwelmende, stimulerende of verdovende middelen. Zie voor de volledige uitsluitingen de polisvoorwaarden of neem contact op met jouw adviseur.

Is de uitkering belast?

De premie voor de verzekering is niet fiscaal aftrekbaar, de uitkering is daarom netto. De uitkering wordt gezien als een voorschot op een (uiteindelijk totale) kapitaalsuitkering. Jouw verzekering is daarmee een sommenverzekering.
Wanneer deze uitkeringen samen met het eigen vermogen boven de vrijstellingen uitkomen, kan er belasting verschuldigd zijn in box 3. Hiervoor kan jaarlijks de waarde van de verzekering berekend worden vanuit de verzekeraar. Voor vragen hierover kan je contact opnemen met jouw adviseur.