Flinke groei aantal arbeidsongeschikten

Het risico van een daling van het inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en het niet meer kunnen betalen van de hypotheeklasten, blijkt nog vaak een lastig gespreksonderwerp. Uit het UWV kennisverslag is gebleken dat de instroom in de WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, in 2016 groeide met 12 procent. De grootste stijging sinds 2010. Bron: NRC.

Een ongeluk, ziekte of werkloosheid kan zorgen voor een flinke achteruitgang van het inkomen. Helaas komen mensen dan vaak in grote financiële problemen, wat een domino-effect kan hebben op andere belangrijke aspecten. Met de woonlastenverzekering van GoedIdee kan de verzekerde zijn of haar woonlasten blijven betalen wanneer men arbeidsongeschikt (AO) of werkloos (WW) raakt. De verzekerde ontvangt een maandelijkse uitkering waarmee voor een bepaalde periode de woonlasten betaald kunnen worden en krijgt de tijd om de financiën op orde te brengen. Lees hier het volledige artikel van NRC en hier meer informatie over de GoedIdee woonlastenverzekering.