Sprekers

#Positive Finance Day 2022

Joline Heusinkveld - Women INC

Joline Heusinkveld is programmamanager bij WOMEN Inc. en zet zich onder andere in voor het verbeteren van de economische positie van vrouwen. Hierbij focust ze zich, samen met partners uit het veld, op thema's als inclusieve financiële producten, het wegnemen van barrières binnen wet- en regelgeving en het vergroten van financieel bewustzijn onder vrouwen. 

Joline begint haar verhaal over Women Inc’s campagne ‘Mijn naam is Peter’. Op LinkedIn vervingen veel vrouwen voor een week hun voornaam met Peter, als stil protest tegen het gegeven dat er meer mannen met de naam Peter te vinden zijn in bestuurlijke functies dan vrouwen.

“Emancipatie is nog lang niet voltooid”. Joline onderbouwt deze stelling met verschillende statistische feitjes. Zoals dat:
- bijna de helft van alle vrouwen in Nederland financieel afhankelijk is van hun partner of van de overheid.
- onze gezondheidszorg is gebaseerd op het mannelijk lichaam.
- na de komst van een kind het inkomen van de moeder 7 jaar lang halveert; niet dat van de vader.
- de vrouw vaak aan het kortste eind trekt, qua loonkloof, pensioenkloof en na een scheiding.

‘Fix the system, not the women’ is de boodschap van Women Inc. Met bijvoorbeeld gratis kinderopvang, meer vrouwelijke financieel adviseurs en flexibeler werkgeverschap kan er meer balans komen. Werk aan de winkel!

Eline Hesse

Eline Hesse, duurzaam investeerder en impact coach, geeft een introductie over duurzaam beleggen, de dilemma's die je tegenkomt en wat je kan doen als investeerder om de wereld een stukje beter te maken. Eline Hesse is cofounder van Bewust; impactvolle keuzes maken met je geld.

“Wat is jouw belangrijkste ideaal?” vraagt Eline aan de zaal. Je ziet iedereen diep nadenken. Niet iets waar de meeste bezoekers dagelijks mee bezig zijn. Eline is de dochter van een Shell-topman en ze heeft dan ook overal ter wereld gewoond als kind. Haar vader heeft voor zijn dochter in aandelen geïnvesteerd die € 150.000 waard zijn als zij ze krijgt. De jonge Eline weet dan niks van aandelen, maar gaat op grondig onderzoek uit en komt tot de ontdekking dat haar aandelen alles behalve duurzaam zijn. Ze vertelt haar verhaal op een krachtige, eigen wijze en ook dankzij haar humor is het een interessant betoog. Ze pleit o.a. voor financiële educatie op school, begrijpelijkere taal & regelgeving en vrouwvriendelijkere dienstverlening. “De revolutie kan beginnen!”

In deze boeiende documentaire volg je Eline tijdens haar 3-jarige zoektocht naar duurzaam beleggen.

Damaris Matthijsen

Damaris Matthijsen (1971) heeft een droom waarmee ze je in je hart `raakt. Met haar trom en zang opent ze verrassend en ontroerend een stevig gesprek over de samenleving waarnaar we verlangen. In 2019 ging ze van start met Economy Transformers en in 2012 ontwikkelde ze de zes sleutels voor transitie, een krachtige tool voor bedrijven en individuen om bij te dragen aan een nieuwe economie.

Damaris begint haar verhaal muzikaal met haar trom en zang. Ze vraag iedereen de ogen te sluiten. Het doel is hiermee verbinding te scheppen met jezelf, met elkaar en met de aarde.
We zouden anders moeten omgaan met de aarde en dit gaat niet met de huidige economie. Globalisering en winstbejag gaat ten koste van solidariteit, de aarde raakt uitgeput en ook mensen krijgen depressies. Damaris heeft Economy Transformers opgericht als broedplaats om nieuwe uitgangspunten te vinden voor hoe we met onszelf en de natuur omgaan. In haar ideale wereld is niemand eigenaar van grond en is er geen geldgedreven samenleving. Geld wordt circulair, iedereen kan “zijn eigen ster leven”: worden wie je bent in een mens- en aardewaardige samenleving. Haar spiksplinternieuwe boek over de transformatie naar een nieuwe economie Vrij, Gelijk en Samen was tijdens de Positive Finance Day met korting te koop.

Mart Vreven - commercieel directeur Allianz Benelux in Nederland

Mart heeft diverse managementfuncties bekleed bij Aon Nederland, en Westenburg Assurantiën voordat hij in 2016 bij Allianz begon als commercieel directeur Employee Benefits. Sinds 2021 is hij verantwoordelijk voor sales en distributie van Allianz in Nederland . Diversiteit en inclusiviteit zijn voor Mart geen theoretische waarden maar worden door hem ook echt in de praktijk ingevuld. Allianz maakt wereldwijd werk van diversiteit en inclusiviteit met ondermeer een daar op gericht wervingsbeleid en met initiatieven zoals de medewerkers netwerken Young Allianz en  Diversity & Inclusion.

Mart geeft een flinke inkijk in zijn privéleven en schetst hoe hij in zijn hele leven is vast blijven houden aan zijn eigen waardes. Hij groeide op in armoede, maar heeft het gezin waarin hij is geboren als een warm nest ervaren. Met trots laat hij foto’s zien van zijn eigen gezin. Mart vertelt over het beleid binnen Allianz als het gaat over diversiteit en inclusiviteit. Wereldwijd schept Allianz veel ruimte hiervoor, met de bedrijfsonderdelen Allianz GRACE (inclusiviteit), Allianz NEO (gelijkheid man/vrouw), Allianz Beyond (inclusie mensen met een beperking) en Allianz Engage (diversiteit leeftijd).