YES WE DID!! Wij introduceren de GoedIdee Inkomensbeschermer

Het risico op arbeidsongeschiktheid wordt niet altijd meegenomen in het advies. Dit terwijl de kans op arbeidsongeschiktheid groter is dan op vroegtijdig overlijden. Wij vinden het belangrijk dat jij de mogelijkheid hebt om met een goed product het risico op arbeidsongeschiktheid te dekken. Daarom lanceren wij de GoedIdee Netto Inkomensbeschermer, samen met verzekeraar Bovemij.

De meeste woonlastenverzekeringen baseren de verzekerde som op een kansberekening van het meest waarschijnlijke AO-scenario voor de klant. En met de huidige Inkomensverzekeringen in de markt betaalt de klant een maandpremie die altijd gelijk is aan het maximaal verzekerd inkomen. De GoedIdee Inkomensbeschermer baseert de maandpremie niet op het maximum aan verzekerd inkomen of op het verwachte AO-scenario, maar op het afdekken van de 2 uiterste AO-scenario’s voor de klant; volledige (80%-100%) én gedeeltelijke (35%-80%) arbeidsongeschiktheid. Aan de hand van het werkelijke AO-scenario en de restverdiencapaciteit wordt de hoogte van de uitkering bepaald. De klant betaalt voor een gewogen gemiddelde van verzekerde sommen, wat dit netto-product passend en veelal toch voordeliger maakt dan een reguliere woonlastenbeschermer! Meer info> 

Hoe vraag ik dit product aan?
De Inkomensbeschermer is vanaf nu aan te vragen via Dazure BizPropeller (de aanvraagapplicatie van Dazure) en de nieuwe inzichtstool Pokket

Pokket is een online reken- en rapportagetool die je helpt in een korte tijd (enkele minuten) inzicht te geven in: de maximaal mogelijke hypotheek op basis van de CHF-norm, de bijbehorende financieringsbehoefte van de klant en de te dekken risico’s op overlijden en arbeidsongeschiktheid gedurende de looptijd van de hypotheek. Je hebt ook de mogelijkheid in Pokket om de klant mee te nemen in het proces van inzicht, inventarisatie, advies tot nazorg.

Veel adviseurs gebruiken bij gebrek aan betrouwbare inventarisatietools hun adviesapplicatie tijdens het intakegesprek. Het gebruik van een adviesapplicatie in deze fase van het klantcontact is erg omslachtig. Je moet erg veel handelingen doorlopen om een goede inzage te krijgen in de financiële situatie van de klant. Dit gaat helaas ten koste van je tijd, terwijl je juist de klant snel inzage wilt geven in zijn/haar financieringsmogelijkheden. Met het gebruik van Pokket is dit probleem verholpen. Pokket is aan te vragen via info@pokket.nl.